Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 62 от 27.02.2014 г. Решение № 1028

Решение № 1028

Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.02.2014 година

 

ОТНОСНО: Годишен доклад за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1028

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 28, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Великотърновски общински съвет приема за сведение Годишен доклад за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община Велико Търново за 2013 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ