Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 62 от 27.02.2014 г. Решение № 1029

Решение № 1029

Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.02.2014 година

 

ОТНОСНО: Установяване на партньорски отношения между Община Велико Търново, Република България и град Охрид, Република Македония

 

РЕШЕНИЕ № 1029

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с Протокол за сътрудничество между Община Велико Търново, Република България и град Охрид, Република Македония, подписан на 29.07.2006 г. в гр. Охрид, Великотърновски общински съвет упълномощава Кмета на община Велико Търново да подпише окончателен договор за партньорство с град Охрид, Република Македония.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ