Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по протокол №3 Решение № 6

Решение № 6

Препис-извлечение от Протокол № 3

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на правилник за организацията и дейността на Великотърновски Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

РЕШЕНИЕ № 6

 

На основание чл. 21, ал.3 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

Приема Правилник за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

Приложение: Правилник за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

ВЯРНО:

        /Диляна Милева/                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           /НИКОЛАЙ АШИКОВ/