Начало Заседания Протоколи Протокол № 63 от 22.03.2014 г.

 ПРОТОКОЛ № 63

 

от шестдесет и третото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 22.03.2014 г. от 11.00 часа в залата на МДТ „Константин Кисимов”. Присъстват 37 общински съветника.

 

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Николай Ашиков. Г-н Ашиков, който се обърна към присъстващите на заседанието гости:

 

Уважаема г-жо Маргарита Попова, Ваши превъзходителства, уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н Рачев, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми гости, дами и господа, с удоволствие откривам тържественото заседание на Великотърновския общински съвет и веднага искам да поздравя всички жители и гости на старопрестолно В. Търново! Нека да е честит и весел този красив празник, зареден с пролетно настроение и вяра в доброто! Градът ни носи неповторима магия и знам, че всеки, който за пръв път дойде тук, усеща силата, която прави нашето Търново велико! Благословени сме ние, които имаме късмета да живеем тук, където всяка улица разказва истории и всеки камък помни героични събития! Поздравявам жителите на старата българска столица с наградата, която само преди дни получихме – „Най-добър град за живеене в България през 2013 г.”. Като търновчанин, аз лично изпитвам гордост от такова признание. Като председател на Общинския съвет, го намирам за отговорност и призовавам всички вас, уважаеми колеги, занапред да работим още по-усърдно за нивото, на което желаем да бъде градът ни!

Тук искам да отворя една скоба, като внимавам да не развалям празничния дух. През последните дни се чуха доста груби думи и негативни коментари по повод наградата „Най-добър град”. За жалост, чух подобни изказвания дори и от някои политици. Уважаеми дами и господа, няма да коментирам в конкретика това, което се изговори. Ще дам само един-единствен пример, като ви помоля да си припомните как изглеждаше до неотдавна близкият парк „Марно поле”. Сетихте ли се – дупката на мястото на днешните красиви фонтани, руините на мястото на днешния летен театър. Погледнете сега колко хубави са станали!

Давам този пример, защото същото се случва в целия град и защото е показателен за начина, по който се стремим да развиваме града. Заедно с кмета и неговия екип работим стъпка по стъпка, разумно и с дългосрочна визия! Ако междувременно някой от недоволните е изобретил вълшебна пръчица или е открил непресъхващ извор на свежи средства, нека да каже! Или още по-добре – нека реши всички проблеми още в този миг, сега!

А сега сериозно – всички знаете колко много неща бяха постигнати в града и в общината за половин мандат! Условията за живеене днес са много по-добри, отколкото през 2011 година. Освен историята и природните дадености, за които сме благодарни, днес имаме и инфраструктурни подобрения, и туристически атракции, и ръст в туризма, и инвеститори, и разкрити нови работни места. Имаме освен това признанието на редица градове и личности, считани за безспорни световни авторитети. Има също и много търновци, с които ние се гордеем. Така че, честит празник, скъпи съграждани, и честита награда!

Имам удоволствието да ви представя нашите официалните гости: г-жа Маргарита Попова – вицепрезидент на Република България, народните представители: Евгени Стоев, Мирослав Петков, Мариана Бояджиева, Милка Христова, Ваня Добрева, Хасан Хаджихасан и проф. Татяна Бурджиева, г-жа Антония Първанова – евродепутат, инж. Георги Рачев – областен управител на област В. Търново.

Делегации: делегация от гр. Твер – Русия, ръководена от г-н Вадим Борисович Рибачук– заместник-председател на Тверската градска дума; делегация от гр. Будапеща, район Зугло – Унгария, ръководена от г-н Петер Харах; делегация от гр. Охрид – Македония, ръководена от г-н Ангел Янев – заместник-кмет на Охрид; делегация от град Перуджа – Италия, който също е кандидат за Европейска столица на културата 2019 г., ръководена от Пиеркарло Петироси; Владимир Климанов – генерален консул на Руската федерация в гр. Русе; негово превъзходителство г-н Лхамсурен Дугержав - извънреден и пълномощен посланик на Монголия; Негово превъзходителство г-н Асад Ал-Самарай – извънреден и пълномощен посланик на Република Ирак.

Поздравяваме нашите гости – ръководители на общините Габрово, Русе, Горна Оряховица, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица и Сухиндол, както и ръководителите на държавни институции и неправителствени организации, почетните граждани на Велико Търново и носителите на награди на община В. Търново.

Уважаеми колеги, налице е необходимият кворум за провеждане на днешното заседание. Откривам шестдесет и третото тържествено заседание на ВТОС и предлагам следния дневен ред:

1.Удостояване със званието „Почетен гражданин на В. Търново” съгласно ЗМСМА и Правилника за символите, печата и отличията на община В. Търново.

2. Връчване на наградата „Велико Търново” съгласно Правилника за символите, печата и отличията на община В. Търново и Статута за наградата „Велико Търново”.

 

Дневният ред беше подложен на гласуване и приет с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Удостояване със званието „Почетен гражданин на Велико Търново“.

2. Връчване на награда „Велико Търново“.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Велико Търново“

Г-н Тодор Тодоров – заместник-председател на ВТОС, даде думата на г-н Ашиков – председател на Комисията по избор на Почетен гражданин на В. Търново, за да съобщи предложението за решение за удостояване със званието „Почетен гражданин на Велико Търново”.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Уважаеми дами и господа, позволете ми преди да съобщя за предложението на Комисията за избор на Почетен гражданин да си припомним Почетните граждани на В. Търново през последните години и по този начин още веднъж да им благодарим за всичко, което са направили за просперитета на нашия град: Любен Зидаров, проф. Крум Дамянов, Весела Лечева, Трифон Иванов, Красимир Балъков, Илиян Киряков, Цанко Цветанов, Бончо Генчев, Антоанета Тодорова, акад. Антон Дончев, проф. Дойно Дойнов, Великотърновският митрополит Григорий, проф. Иван Харалампиев, Лина Ковачева, акад. Иван Радев, Върбан Рангелов, Калоян Махлянов, Матей Шопкин, Благовеста Факирова, Панайот Димитров, Драгни Драгнев – посмъртно, проф. д-р Александър Бурмов – посмъртно, проф. Пламен Легкоступ, арх. Иван Чолаков.

На провелото се заседаниe, Комисията за избор на Почетен гражданин разгледа постъпилото предложение и предлага със званието „Почетен гражданин на В. Търново” да бъде удостоен бригаден генерал инж. Цветан Георгиев Харизанов.

Бригаден генерал инж. Цветан Георгиев Харизанов е достоен офицер и ръководител с ярък принос в развитието и утвърждаването на НВУ „В. Левски, като водещ и престижен университет, реализирал успешно реформата във военнообразователната система. Уважаваният от великотърновската общественост ръководител на НВУ „В. Левски” е пример за активно участие в опазване културно-историческото наследство на нашия град, в последователна дейност за приобщаване към идеалите на родолюбието, дълга и признателността към героите и дейците за народна свобода и независимост, в умелото прилагане на активни форми за разгръщане на патриотичен дух и национална гордост у жителите и гостите на старата столица.

Бригаден генерал инж. Цветан Харизанов е роден на 3 декември 1955 г. в гр. Бургас. Завършил е ВНВУ „Васил Левски” през 1978 г., факултет „Оперативно-технически” през 1989 г., „Оперативно-стратегически генерал–щабен факултет” на ВА „Г. С. Раковски” през 2003 г. Последователно е заемал редица длъжности – от командир на танков взвод до командир на танкова и лекопехотна бригада в градовете Средец, Сливен, Стара Загора. От 2008 г. до 2013 г. е началник на НВУ „Васил Левски”.

Удостоен е с орден „За вярна служба под знамената”. Носител е на Награда „Велико Търново”, на Почетен медал „Велико Търново” – І степен, на Почетен знак на Министерството на отбраната „Св. Георги – ІІ степен.

 

Г-н Николай Ашиков даде думата на общинските съветници за изказвания по предложението.

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: Уважаема г-жо Вицепрезидент, уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н Председател на ВТОС, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми гости, за мен е особено приятно да честитя празника на жителите и гостите на В. Търново. Пожелавам на всички да се гордеем с това, което имаме като град и да работим още по-упорито за неговото икономическо, архитектурно и културно развитие, за да спечелим заслужено приза „В. Търново – културна столица на Европа”.

Взех думата, за да изразя задоволство от отличния избор за носител на тазгодишното звание „Почетен гражданин на Велико Търново”. Бригаден генерал Цветан Харизанов има всички качества и достойнства, за да чувстваме удовлетворение от избора, който сме направили. Ген. Харизанов е наистина една обединителна фигура. Показателен за това е самият факт, че в Инициативния комитет, издигнал името му, влизат общински съветници от различни групи, както и великотърновци с авторитет и принос към града. Това е мъж на честта, което личи от цялата му трудова биография и от неговия житейски път. Той е преминал през различни командни длъжности, неминуемо затвърждавайки авторитета, който има сред колегите си и в обществеността. Като офицер и ръководител ген. Харизанов има безупречна репутация, но освен това той е признат като патриот и човек, който милее за В. Търново.

От 2008 г. до декември миналата година ген. Харизанов е началник на НВУ „Васил Левски”. Това висше училище е част от характерния облик на старата столица. През годините то е произвело много достойни мъже и жени, които служат на родината, но също така те са и своеобразни посланици на В. Търново. Няма съмнение, че като ръководител на Военния университет ген. Харизанов има своя принос за развитието и авторитета на града.

Знам, че той е носител на много отличия. Много пъти е получавал признание за работата и качествата си. Вероятно обаче званието, което ще получи днес, има по-особена стойност за него, тъй като то е носи духа на Търново – дух на герои, на войни, на родолюбци и радетели за българщината, какъвто е и г-н генерал Харизанов. Нашата група ще гласува с удоволствие за удостояването на бригаден генерал Харизанов с почетното гражданство. Ние сме убедени, че той ще бъде достоен кавалер на това отличие.

 

Предложението по т. 1 беше подложено на гласуване. Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1032

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 12, ал.1 от Правилника за символите, печата и отличията на Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

 

Удостоява със званието „Почетен гражданин на Велико Търново”

 

О.р. бригаден генерал инженер Цветан Георгиев Харизанов

 

Г-н Даниел Панов – кмет на община В. Търново, връчи наградата на ген. Цветан Харизанов.

Генерал ЦВЕТАН ХАРИЗАНОВ: Първо: да ви честитя празника! Искам да благодаря на всички формални и неформални организации, които са издигнали моята кандидатура и на всички общественици, искам да благодаря на Общинския съвет за доверието, което ми е оказано, и на г-н Кмета на община В. Търново за това, че съм удостоен със званието „Почетен гражданин на В. Търново”. Освен пожеланията да бъдете живи и здрави и за успех искам да кажа няколко думи какво се случило в едно училище. Преподавателка поставя въпрос пред децата: „Искам да ми напишете кои са седемте чудеса на света!”. Всички започват да пишат, тестът приключва и всички предават работите си и само едно момиче не предава своята работа. Тогава преподавателката казала: „Ако се затруднявате, кажете, ще Ви помогна!”. Момичето отговаря: „Не, не се затруднявам, не зная дали са само тези чудесата на света.”. „Прочетете ги!”. Какво е написало момичето? „Да можеш да виждаш, да можеш да чувстваш, да можеш да докосваш, да можеш да се радваш, да можеш да се усмихваш, да можеш да обичаш, да бъдеш щастлив”. Това Ви пожелавам да бъде във Вашите сърца!

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Връчване на награда „Велико Търново“.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Съгласно чл. 6 от Статута за наградата „Велико Търново”: „Носителите на наградата се определят от комисия, включваща трима представители от Администрацията, определени от кмета на града, един от които е председател; трима общински съветници, един журналист, един представител на Стопанската камара и ректора на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

Г-н Ашиков даде думата на председателя на Комисията – заместник-кмета на община В. Търново г-н Ганчо Карабаджаков.

Г-н ГАНЧО КАРАБАДЖАКОВ: Скъпи гости, уважаеми съграждани, на 17 март тази година в изпълнение на заповедта на кмета на община В. Търново се проведе заседание на Комисията по разглеждане кандидатурите за награда „В. Търново” за 2014 г.

След необходимите за целта уточнения, размяна на мнения и проведеното гласуване комисията реши: наградата В. Търново за 2014 г. се присъжда на Владимир Георгиев Габров. Вторият удостоен е проф. Сребра Димитрова Михалева. Третият отличен е колективен орган – читалище „Надежда-1869”.

Владимир Георгиев Габров – за дългогодишната му художествено-творческа дейност и успехи на вокалните формации, които ръководи, и послучай 35 години от основаната от него Детска вокална група „Весели камбанки” – носител на редица престижни национални и международни награди и отличия.

Г-жа Сребра Димитрова Михалева – за изключителни заслуги в областта на културата, нейните 41 роли в оперети, мюзикъли, както и научно- преподавателската й дейност са показателен атестат за активното й присъствие в културния живот на В. Търново.

Читалище „Надежда 1869” – за активна културно-просветна дейност, свързана с първата библиотека с уникална сбирка със старопечатни издания, първите театрални представления, с началото на музейното дело и на картинната галерия във В. Търново и послучай 145 години от създаването на читалището – един от символите на българската държавност.

 

Г-н Даниел Панов връчи наградите на отличените.

Г-н ВЛАДИМИР ГАБРОВ: Уважаеми дами и господа, на много конкурси и фестивали с децата сме награждавани, но днешната награда мисля, че е най-скъпата и най-ценната за нас, защото именно нашият град ни удостоява с тази награда. Благодаря Ви, г-н Кмете!

За да съществува една детска вокална група 35 години, четири са нещата, които обуславят това развитие и утвърждаване. Това са родителите, които винаги са зад своите деца и с най-голямо желание работят с тях; след това – организацията, при нас – Младежки дом; след това – ние, ръководителите, аз и моята колежка, с която сме с една фамилия; и най-ценното, най-доброто, което трябва да представя, това е Детска вокална група „Пеещи камбанки”.

 

Детската вокална група „Пеещи камбанки” изпълни песен.

 

Г-жа СРЕБРА МИХАЛЕВА: Честит празник, честита номинация, търновци! Живи и здрави! Благодаря сърдечно за оказаната висша чест. Развълнувана съм, защото на тази сцена са минали 30 години от моя живот. Развълнувана съм, затова че удостоихте с такова внимание моята книга за великотърновската оперета. Развълнувана съм от честта.

Благодаря на дамския Лайънс клуб „Царевец” за номинацията, благодаря на журито, благодаря на Окръжна библиотека - В. Търново с Иван Александров като директор. Те бяха страшно силно отзивчиви в трудния път за намирането на архиви за едновековната история на Музикалния театър във В. Търново. Да се молим, да се надяваме, да се борим всички бури, които са минали през този театър, през тази красива музикална формация – Великотърновски музикален театър, да попада винаги в добри ръце и да оцелява във всички бури! Благодаря Ви!

Г-н ТОШКО КРЪСТЕВ: Уважаема г-жо Вицепрезидент, уважаеми народни представители, уважаеми г-н Областен управител, уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н Председател на Общинския съвет, уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаеми граждани, с вълнение и радост изказвам сърдечни благодарности за голямата чест – удостояването на възрожденското читалище „Надежда” с наградата „Велико Търново”. Съзнавам добре, че това високо внимание се отнася към хората на В. Търново, създали първото читалище в старата столица, утвърдило се още преди Освобождението като второто в България след цариградското. Читалище „Надежда” години наред е търновската алма матер. Не е странно, че то създава всички културни институции в града. С активната си творческа дейност читалището допринася за просперитета на музикалната култура в града, за театъра, за библиотечното дело, за киното, за музейното дело.

Освен че е първото и единствено читалище в страната, обявено за национален паметник на културата с историческо значение, с поставения на фасадата му девиз „Съединението прави силата”, то е първото с построен театрален салон в него; единственото, свързано с изграждането на българската държавност с проведените в него три велики народни събрания.

Днес възрожденското читалище „Надежда” е и първото в страната, удостоено с отличието на своя град - наградата „Велико Търново”. Това е знак за отдадена почит и заслуга на поколения великотърновци, отдали през десетилетията част от себе си във всеотдайна, безкористна общественополезна и културно-просветна дейност. Гордеем се с обичта на търновските граждани. Вярваме, че в новото време, колкото и да е трудно, ще се появят новите апостоли, които фанатично ще вярват в силата на нашия вековен Царевград Търнов, в културната и историческа ценност на 145-годишното ни възрожденско читалище,   за да пребъдат те и да бъдат в съвременните измерения на европейската култура! От името на всички читалищни деятели и от името на гражданите на В. Търново, благодаря!

В знак на благодарност подаряваме историята на читалището на г-н Кмета, на г-н Ашиков и на г-жа Вицепрезидента.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Уважаема г-жо Вицепрезидент, уважаеми гости, скъпи великотърновци, честит празник! Искам да благодаря първо за тези високи отличия, с които бяха номинирани ген. Харизанов, който доказа за тези шест години, когато управляваше НВУ, че си остава добър приятел на нашия град. С неговата работа в НВУ беше повдигната не само образователната квалификация на курсантите, офицерите и сержантите, той повдигна българския войнски дух не само в нашата област, а в цяла България. Поклон за това, което направихте, ген. Харизанов, за великотърновци!

На Г-жа Сребра Михалева, на г-н Габров, на г-н Кръстев искам да им пожелая да бъдат все така активни във всичко това, което правят и градят за нашия град, за да може действително В. Търново с техни усилия и с наша помощ - на местната власт, да бъде още по-красив град и по-добър за живеене.

Позволете ми да благодаря и на нашия Общински съвет. Ам мисля, че в последния месец Общинският съвет показа как трябва да се работи не само на територията на общината, но и на територията на държавата - ние трябва да бъдем обединени в нашите решения, единни за благото и развитието на нашия град. С дарението, което те дадоха за многопрофилната болница „Д-р Стефан Черкезов”, дадоха един пример как всички великотърновци и всички, които участваха в тази кампания за дарения, за да обновим на детското отделение на МБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”, доказаха и показаха на всички нас как трябва да работим и да бъде нашият град по-добър за живеене.

Искам още един път да благодаря на всички великотърновци, които дадоха частица от себе си за награждаването на В. Търново с този приз „По-добър град за живеене”. Знам, че има много какво да се желае. Така ли е г-н Рашев? И Вие искахте с магическа пръчка да направите всичко във Вашия мандат, но знам, че това не може да се с магическа пръчка. Знам, че може да стане с участието на всички вас, великотърновци, с всички нас – общественици и хора от местната власт, с държавата. Благодаря на депутатите за съдействието, което оказват в последните няколко месеца за В. Търново, за да Велико Търново европейска столица на Европа през 2019. Хубав, светъл празник! Бъдете още един път благословени!

Благодаря на моите колеги - кметовете от всички общини от цялата област, които уважиха празника – ние с тях сме единни в нашия празник в областта и сме всички заедно. Нека тази задружност да продължава и в бъдеще, защото всички заедно кандидатстваме за еввропейска столица на културата.

 

Г-н Николай Ашиков съобщи, че послучай празника на града са получени много поздравителни адреси и даде думата на г-жа Мина Илиева.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА – секретар на община В. Търново:

Честит празник на всички! Да са ви цветни душите, да са ви цветни помислите, да са ви цветни мечтите и да ги реализирате!

 

Уважаеми г-н Панов, уважаеми дами и господа, за мен е удоволствие в празничния ден, свързан с решаващата победа на цар Иван Асен ІІ при Клокотница да отправя своите най-сърдечни поздрави към всички жители и гости на В. Търново.

Още от 1879 г. търновската общественост с желание и гордост побърза да възстанови прекъснатата историческа традиция и да почете своите предци и тяхното дело, сътворило съдбовни мигове не само за древната българска столица, но и за цяла България. Наситен с вековни паметници на държавност и любов, В. Търново с основание се смята за неподвластен на времето символ на България.

Вярвам, че това богато културно наследство, поднесено с грижа по музеен и привлекателен начин, ще затвърди образа на старата столица като един от характерните и разпознаваеми европейски градове и любимо място за културен, исторически и поклоннически туризъм. Нека днешният празник се превърне в честване не само на славната българска история, но и в повод за запомнящи се емоции за малки и големи!

Честит празник и на добър час!

Росен Плевнелиев – президент на Република България.

 

„Уважаеми г-н Панов, уважаеми членове на Общинския съвет, най-сърдечно Ви поздравявам послучай празника на В. Търново! Моля, приемете пожеланията ми към Вас и към жителите на старопрестолния град за здраве, благополучие и много нови основания за самочувствие. Богатата програма, с която за поредна година отбелязвате своя празник, свидетелства за дълголетни традиции, съхранили родолюбието, патриотизма и непреклонния български дух. Тези традиции днес се сливат с общите ни усилия за просперитет на България, за достойно европейско бъдеще на страната ни.

Забележително е, че в инициативите за политики, посветени на развитието, просперитета и европейския облик на В. Търново се включват все повече млади хора. Убеден съм, че това е сигурна гаранция за успех на всяко начинание.

Още веднъж пожелавам на жителите на красивия град В. Търново да бъдат здрави, инициативни и да пазят гордия и несломим дух, наследен от предците ни! Честит празник!

С уважение: Михаил Миков – председател на Народното събрание на Република България.”

 

„Уважаеми г-н Панов, уважаеми госпожи и господа, приемете моите поздравления послучай празника на Велико Търново. Бъдете горди, че сте жители на най-добрия град за живеене в България за 2013 г.! Това е признание за възможностите на старата столица, европейска визия, културен и духовен живот, съхранени български традиции и пример за упорита работа. Разполагате с всички предпоставки и възможности да бъдете един от най-добрите български европейски градове - богата история и култура, възможности за инвестиции, туризъм и земеделие са преплетени тук. Перспективите пред В. Търново са изключително много. Използвайте ги, за да бъдат бъдещите поколения носители на една по-красива, по-привлекателна и по-достойна община! Вярвам, че усилията и амбициите ще бъдат претворени в реални проекти, които ще допринесат за превръщане на едно от емблематичните места за България – града на Асеневци, в неповторим и незабравим за всички жители и гости. Желая успех и просперитет! Честит празник!

Пламен Орешарски – министър-председател на Република България.”

 

Поздравителните адреси са много и ще ми позволите само да обявя от кого са. От министъра на регионалното развитие – г-жа Десислава Терзиева, от г-н Бойко Борисов – председател на ПП ГЕРБ, от г-жа Мариана Бояджиева, от г-н Петър Кънев, г-жа Милка Христова, поздравителен адрес от народните представители от нашия регион в Четиридесет и второто Народно събрание, от г-жа Надежда Неински – член на Европейския парламент, от евродепутат Моника Панайотова, от областния управител на област В. Търново инж. Георги Рачев. Искам само да прочета две неща оттук: „Вярвам, че тепърва предстоят много поводи и възможности за развитието на град В. Търново, който благодарение на амбицията на всички и усилията на всички ще се открои в неповторимата си уникалност, съчетала богато минало и модерно съвремие”.

Поздравителни адреси от г-н Асад Ал-Самарай – извънреден и пълномощен посланик на Република Ирак в България,   от извънредния и пълномощен посланик на Република Армения в Република България, от г-н Владимир Воронцович – извънреден и пълномощен посланик на Република Беларус в Република България, от кмета на гр. София – г-жа Йорданка Фандъкова, от г-н Станислав Благов – кмет на община Свищов, от г-н Пенчо Чанев – кмет на община Златарица, от кмета на община Павликени - инж. Емануил Манолов, от кмета на община Стражица – инж. Детелина Борисова, от кмета на община Г. Оряховица – инж. Добромир Добрев, от г-жа Галина Стоянова – кмет на община Казанлък, от Георги Димитров – кмет на община Карнобат, от г-н Петър Данчев – кмет на община Криводол, от г-жа Даниела Арабаджиева – председател на Общинския съвет в гр. Лясковец, от г-н Иван Алексиев – кмет на община Поморие, от г-н Стефан Димитров – председател на Общинския съвет в Димитровград, от председателя на Общинския съвет в Ботевград – г-жа Йорданка Лалчева, от Управителния съвет на асоциацията на българските градове и региони, от кмета на община Силистра – д-р Юлиян Найденов, от г-н Иван Жабов – кмет на община Средец, от г-н Петър Христов – управител на Пропъртис мениджмънт груп ЕАД, носител на наградата „Велико Търново”.

 

Г-н Ашиков обяви, че са постъпили заявления за изказвания и даде думата на г-н Вадим Рибачук – заместник-председател на Тверската градска дума – Русия.

Г-н Вадим Борисович Рибачук поздрави присъстващите за празника на града.

Г-н Ашиков даде думата на г-н Петер Харах – общински съветник от Зугло, Будапеща.

Г-н ПЕТЕР ХАРАХ: Уважаема госпожо вицепрезидент, унажаеми г-н Кмете, общински съветници, уважаеми заместник-кметове, уважаеми народни представители, уважаеми общински съветници, уважаеми делегации от побратимените градове. Имам удоволствието да се срещна отново с г-жа випрезидента. Неотдавна се срещнахме в Зугло, когато открихме паметника на българския градинар в Зугло. Донесох един подарък, който е във формата на едно писмо. Ще прочета това писмо.

 

„Поздравителен адрес за Европейска столица на културата 2019 г.

В Унгария заедно с унгарците живеят 13 националности, които разполагат с права и се радват на широка културна автономия. Една от тези общности е българската националност. Предците на българите са пристигнали в страната в края на ХІХ век като градинари. Те са донесли съвременни методи за зеленчукопроизводството, поради което са си извоювали почит и уважение от приемащата страна и от нейните граждани.

Преди няколко седмици аз самият имах възможност в един от централните квартали на района да открия паметник на българския градинар на тържеството, посветено на 100-годишнината от идването на българите в Унгария. Българите в Зугло са се преселили от района на средновековната столица на българската държава В. Търново. През следващата година се подписа декларация за сътрудничество и през 2013 г. споразумението. Оттогава датира непрекъснатото сътрудничество в областта на културата и туризма.

В съзвучие с мнението на българите в Зугло и на България ние считаме, че гр. В. Търново заслужава през 2019 г. да стане една от европейските столици на културата. Това го предопределят културните му традиции, художествена Ние, унгарците, уважаваме жителите на община В. Търново като едновремешните зеленчукопроизводители и сегашен братски народ, като област, от която произлизат днешните българи в Унгария. Като заместник-държавен секретар по въпросите на националностите и връзките с обществените организации на унгарското правителство подкрепям кандидатурата на В. Търново за европейска столица на културата.

Будапеща, 19 март, 2014 г.

Министерството на човешките ресурси, заместник-държавен секретар по въпросите на националностите и връзките с обществените организации.”

 

Мисля, че това писмо е официалната подкрепа на унгарското правителство за В.Търново като европейска столица на културата. Позволете да ви предам това, г-н Кмете!

 

Г-н Ашиков даде думата на Ангел Янев – заместник-кмет на гр. Охрид – Македония.

Г-н Ангел Янев се обърна към присъстващите с поздравления за празника на града.

 

След направените изказвания г-н Ашиков благодари на гостите за пожеланията и закри заседанието в 12.33 часа.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ПРОТОКОЛИРАЛ

       /Диляна Милева/