Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 64 от 27.03.2014 г. Решение № 1034

Решение № 1034

Препис-извлечение от Протокол № 64

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.03.2014 година

 

ОТНОСНО: : Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1034

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 от ЗМДТ и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене следното изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново както следва:

 

1.Създава се нов чл. 29а със следното съдържание:

Чл. 29а (1) За участие в конкурси за млади изпълнители в областта на музиката, танците, изобразителното изкуство, балета и другите форми, организирани от Младежки дом Велико Търново се определя цена в размер от 1,00лв. до 200,00лв. с ДДС

(2) За всяко конкретно мероприятие по ал. 1, цена се определя със Заповед на Кмета.

 

2.Създава нов чл. 60а със следното съдържание:

60а (1) Цената на услуга за извършване на превоз на покойник – траурна церемония в рамките на гр. Килифарево е в размер на 25 лв. с ДДС

(2) Цената на услуга за извършване на превоз на покойник извън рамките на

гр. Килифарево е в размер на 1.80 с ДДС на километър.

(3) Цената на услугата се заплаща в сградата на Кметство Килифарево.

3.Създава се нов чл. 65а със следното съдържание:

 

Чл.65а. За услуги предоставяни от ОП „Зелени системи”, се определят цени както следва:

1. Косене на тревни площи с прътова косачка – 36,59лв./дка без ДДС

2. Косене на тревни площи с колесна косачка – 23,55лв./дка. без ДДС

3. Резитба на храсти с храсторез – 170,20лв./дка. без ДДС

4. Резитба на дървета и / или клони с моторен трион – 6,61лв./мтч. без ДДС

5. Кастрене на дървета с моторна кастрачка – 6,29лв./мтч.

6. Събиране на окосена трева след първа и втора коситба – 11,58лв./дка без ДДС

7. Събиране на окосена трева следващи коситби – 8,38 лв./дка. без ДДС

8. Товарене на отпадъци на камион /ръчно/ - 8,45 лв./м3 без ДДС

 

4.Да бъде променен текста на ал. 1 на чл. 72а, както следва:

 

Било:

(1) За ползване на обект Летен театър в гр. Велико Търново от външен организатор за провеждане на културни мероприятия, се определя цена, както следва:

1. За едно денонощие – 500.00 лв. без ДДС;

2. За всяко следващо започнато денонощие в рамките на едно мероприятие – 400.00 лв. без ДДС;

 

Става:

(1) За ползване на обект Летен театър в гр. Велико Търново от външен организатор за провеждане на културни мероприятия, се определя цена, както следва:

 

1.За едно денонощие –1323.00 лв. без ДДС (цена 0,90 лв. на седящо място).

2.За всяко следващо започнато денонощие в рамките на едно мероприятие – такса в размер на 50% от цената по т.1

В останалата си част текстът на чл. 72а остава непроменен.

 

5.Да бъде създаден нов текст – чл. 72б, със следното съдържание:

Чл. 72б (1) За ползването на терен / стадион „Ивайло”; ДКС Васил Левски” и др./ за провеждане на спортни и други мероприятия на територията на Община Велико Търново, се определя цена на билет от 1,00лв до 100,00 лв. с ДДС, като за всяко конкретно мероприятие, същата се определя със Заповед на Кмета.

(2) Със Заповедта на Кмета се определят и конкретните условия по предоставянето на терена за провеждането на конкретните мероприятия.

(3) Със Заповед на Кмета да се определи цена на абонаментна карта за ползване на спортни съоръжения и посещения на спортни мероприятия от 10 лв. до 1000 лв.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ