Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 64 от 27.03.2014 г. Решение № 1036

Решение № 1036

Препис-извлечение от Протокол № 64

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.03.2014 година

 

ОТНОСНО: Промяна в НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1036

 

На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет изменя на второ четене чл. 23, ал. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново както следва:

 

Било: чл. 23 (4) Не се заплаща такса за:

- децата, чиито родители са с над 91 % инвалидност.

 

Става: чл. 23(4) Не се заплаща такса за:

- децата, чиито родители или настойници са с над 50 % инвалидност.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ