Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 64 от 27.03.2014 г. Решение № 1041

Решение № 1041

Препис-извлечение от Протокол № 64

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.03.2014 година

 

ОТНОСНО: Освобождаване на средства от Срочен депозит, открит с Решение №557 от 07.02.2013 г. на Великотърновски общински съвет и пренасочването им за възстановяване на временно ползвани средства от Делегираните от държавата дейности.

 

РЕШЕНИЕ № 1041

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет:

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да освободи от депозит в „Общинска банка” АД, открит в изпълнение на Решение №557 от 07.02.2013 г. на Великотърновски общински съвет, средства в размер на 1 087 016 лева. Същите да бъдат прехвърлени по бюджетната сметка на Община Велико Търново и да бъдат използвани за възстановяване на временно ползваните средства от Делегираните от държавата дейности.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ