Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 64 от 27.03.2014 г. Решение № 1042

Решение № 1042

Препис-извлечение от Протокол № 64

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.03.2014 година

 

ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2014 година

 

РЕШЕНИЕ № 1042

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, т. 2 и чл.17 от ЗОД, Великотърновски общински съвет дава съгласие за поемане на общински дълг като определя:

         

1. Обект на дълга – Авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2014 година.

2. Максимален размер на дълга по Номинална стойност – 2 400 000 лева;

3. Валута - лева;                                                                     

4. Вид на дълга – Търговски кредит;                                                          

5. Начин на обезпечаване - Собствени приходи                                                   

6. Условия за погасяване - Съгласно погасителен план   

7. Максимален лихвен процент – ОЛП плюс надбавка – до 7%

8. Без такси и комисионни при обслужването на дълга.  

 

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране по проекта.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ