Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 64 от 27.03.2014 г. Решение № 1046

Решение № 1046

Препис-извлечение от Протокол № 64

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.03.2014 година

 

ОТНОСНО: Инвестиционни намерения от „Топлофикация – ВТ“ АД, Вх. № 5300-8950/16.12.2013 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1046

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал.1 от ЗОС, Великотърновски общински съвет:

  1. Приема положително направеното инвестиционно предложение, обективирано в Писмо за инвестиционни намерения с Вх. № 5300-8950/16.12.2013 г. от „Топлофикация – ВТ“ АД.
  2. Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да проведе процедурите по разделяне и преотреждане на ПИ № 000305 „за производствени и обслужващи нужди“ в землището на с. Шереметя.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ