Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по протокол №3 Решение № 7

Решение № 7

Препис-извлечение от Протокол № 3

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Избор на Заместник-председатели на Великотърновски общински съвет.

 

РЕШЕНИЕ № 7

 

На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 12, от Правилника за организация и дейността на Великотърновски общински съвет,Великотърновски общински съвет:

Избира за заместник-председатели на Великотърновски общински съвет:

Тодор Ангелов Тодоров

Стефан Михайлов Стефанов

Мирослав Трифонов Маринов

Румен Тошев Димитров

        

ВЯРНО:

         /Диляна Милева/                                                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           /НИКОЛАЙ АШИКОВ/