Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 64 от 27.03.2014 г. Решение № 1049

Решение № 1049

Препис-извлечение от Протокол № 64

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.03.2014 година

 

ОТНОСНО: Участие на община Велико Търново в обявени от СЕМ конкурси за осъществяване на радиодейност

 

РЕШЕНИЕ № 1049

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие община Велико Търново да участва в откритите с Решения №РД-05-30 и РД-05-29/ 27.02.2014 г. на Съвета за електронни медии конкурси за осъществяване на радиодейност - създаване на програма с общ /политематичен/ профил, разпространявана чрез аналогово радиоразпръскване за град Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ