Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 64 от 27.03.2014 г. Решение № 1054

Решение № 1054

Препис-извлечение от Протокол № 64

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.03.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за 2013г.

 

РЕШЕНИЕ № 1054

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 17 и чл.19 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет приема информацията за резултатите от дейността на търговските дружества за 2013г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ