Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 64 от 27.03.2014 г. Решение № 1067

Решение № 1067

Препис-извлечение от Протокол № 64

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.03.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Информация за дейността по Програма СИНДИ и Детската компонента “Здрави деца в здрави семейства” през 2013 година и Финансов план за дейности по Детската компонента “Здрави деца в здрави семейства” на Програма СИНДИ през 2014 година.

 

РЕШЕНИЕ № 1067

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА Великотърновски общински съвет:

 

1. Приема Информация за дейността по програма СИНДИ и Детската компонента “Здрави деца в здрави семейства” през 2013 година.

2. Приема Финансов план за дейностите по Детската компонента “Здрави деца в здрави семейства” на Програма СИНДИ през 2014 година.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ