Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 64 от 27.03.2014 г. Решение № 1068

Решение № 1068

Препис-извлечение от Протокол № 64

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.03.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на План за действие на Общинския съвет по наркотични вещества за 2014 г., Отчет за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества за 2013 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1068

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

1. Отчет за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества за 2013 г.

2. План за действие на Общинския съвет по наркотични вещества за 2014 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ