Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 64 от 27.03.2014 г. Решение № 1069

Решение № 1069

Препис-извлечение от Протокол № 64

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.03.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на Програма за детето за 2013 г. към Стратегия за детето на Община Велико Търново 2012 г.- 2015 г. и Програма за детето за 2014 година.

 

РЕШЕНИЕ № 1069

 

На основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА и чл.3, ал.1 от ППЗЗД Великотърновски Общински съвет приема:

1. Отчет по изпълнение на Програма за детето за 2013 г. към Стратегия за детето на Община Велико Търново 2012 г. - 2015 г .

2. Програма за детето за 2014 г. към Стратегия за детето на Община Велико Търново 2012 г. - 2015 г..

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ