Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 64 от 27.03.2014 г. Решение № 1070

Решение № 1070

Препис-извлечение от Протокол № 64

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.03.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2015 година към Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Велико Търново /2011 – 2015 г./.

 

РЕШЕНИЕ № 1070

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Великотърновски Общински съвет приема:

Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Велико Търново за 2015 г. за изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново /2011 – 2015 г./.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ