Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 64 от 27.03.2014 г. Решение № 1071

Решение № 1071

Препис-извлечение от Протокол № 64

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.03.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет на план за действие за 2013 г. и План за действие за 2014 г. към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2012 г. - 2015 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1071

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет приема:

1. Отчет на План за действие за 2013 г. към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2012 г. - 2015 г.

2. План за действие за 2014 г. към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2012 г. - 2015 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ