Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1086

Решение № 1086

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Преустройване на сградата на Патриаршията на хълма Царевец в храм за богослужение „Свето Възнесение Господне”

 

РЕШЕНИЕ № 1086

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет подкрепя предложението сградата на Патриаршията на хълма Царевец да се преустрои в храм за богослужение „Свето Възнесение Господне” и се отдаде на Българската православна църква.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ