Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1087

Решение № 1087

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Спешен ремонт на водопровода в двора на СОУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1087

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие за извършване на спешен ремонт на водопровода в двора на СОУ «Вела Благоева», гр. Велико Търново.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по изпълнението на т. 1.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ