Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1089

Решение № 1089

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Промяна в Статута за Наградата на Община Велико Търново в системата на предучилищното и училищното образование „Св. Патриарх Евтимий Търновски“

 

РЕШЕНИЕ № 1089

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет променя Статута за Наградата на Община Велико Търново в системата на предучилищното и училищното образование „Св. Патриарх Евтимий Търновски“, както следва:

 

Било:

II. т. 4 Наградата на Община Велико Търново – „Св. Патриарх Евтимий Търновски“ се прис IV.9 ъжда с решение на Великотърновски общински съвет по мотивирано предложение на ПК по образование, наука и култура.

 

Става:

II. т. 4 Наградата на Община Велико Търново – „Св. Патриарх Евтимий Търновски“ се присъжда с решение на Великотърновски общински съвет по мотивирано предложение на Експертната комисия, назначена със Заповед на Кмета на общината.

 

Било:

IV.9 В срок до 15 май експертната комисия изготвя свое предложение до ПК по образование, наука и култура, което включва до три номинации, съответно за „Учител на годината“ за всяка образователна степен и „Колектив на годината“, подредени от първо до трето място. Изборът е с явно гласуване и с обикновено мнозинство.

 

Става:

II. т. 9 В срок до 15 май експертната комисия изготвя и депозира свое предложение до Великотърновски общински съвет, което включва шест номинации, съответно за „Учител на годината“ за всяка образователна степен и Колектив на годината. Изборът е с явно гласуване и с обикновено мнозинство.

 

IV.10. да отпадне

 

IV.11. става точка IV.10

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ