Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1090

Решение № 1090

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Отпускане на средства за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1090

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 4, ал. 6 и чл. 18 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново и Протокол № 9/09.04.2014 г. от заседание на Комисията:

 

1. Одобрява Списъка с кандидатите и размера на отпусната сума за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

2. Средствата да се разчетат от Целеви разходи по бюджета за 2014 г. на Община Велико Търново, съгласно Приложение 3 Б, т. 22   „Общинска програма за асистирана репродукция”.                 

3. Неусвоената част от одобрената на заявител сума, се прехвърля в следващите до две бюджетни години на съответното лице.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

СПИСЪК

на одобрените кандидати за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново

 

 

1 Заявление: Вх.№ 94-АА - 307/18.03.2014г.

Постоянен адрес:гр.Велико Търново                                      

                                     До 2000 лв

2. Заявление: Вх.№ 94-ВВ -2328/12.03.2014г.

Постоянен адрес:гр.Велико Търново

                                      До 2000 лв

3.Заявление: Вх.№ 94- ВВ- 2371/19.03.2014г.

Постоянен адрес:гр. Велико Търново

                                       До 2000 лв

4. Заявление: Вх.№ 94-ВВ - 2350/17.03.2014г.

Постоянен адрес:гр.Велико Търново

                                        До 2000 лв

5. Заявление: Вх.№ 94-ДД -505/10.03.2014г.

Постоянен адрес:гр. Дебелец                                                                    

                                         До 2000 лв

6. Заявление: Вх.№ 94- ДД- 593/20.03.2014г.

Постоянен адрес:гр. Велико Търново

                                         До 2000 лв

7. Заявление: Вх.№ 94- ЕЕ- 165/18.03.2014г.

Постоянен адрес:гр. Велико Търново

                                         До 2000 лв

8. Заявление: Вх.№ 94-ИИ -295/11.03.2014г.

Постоянен адрес:гр.Велико Търново

                                           До 2000 лв

9. Заявление: Вх.№ 94- КК - 253/19.03.2014г.

Постоянен адрес: гр. В . Търново                                    

                                         До 2000 лв

10. Заявление: Вх.№ 94 КК -243/18.03.2014г.

Постоянен адрес:с. Вонеща вода

                                            До 2000 лв

11. Заявление: Вх.№ 94-ЛЛ - 118/21.03.2014г.

Постоянен адрес: с. Беляковец

                                              До 2000 лв

12. Заявление: Вх.№ 94- ЛЛ- 103/13.03.2014г.

Постоянен адрес:гр.Велико Търново

                                               До 2000 лв

13. Заявление: Вх.№ 94- НН- 1744/12.03.2014г.

Постоянен адрес: гр. В . Търново

                                                До 2000 лв

14. Заявление: Вх.№ 94-НН - 1767/19.03.2014г.

Постоянен адрес: гр. Велико Търново

                                                   До 2000 лв

15. Заявление: Вх.№ 94- НН -1760/19.03.2014г.

Постоянен адрес:гр.Велико Търново

                                                   До 2000 лв

16. Заявление: Вх.№ 94- ЮЮ-28/21.03.2014г.

Постоянен адрес:гр. Велико Търново

                                                   До 2000 лв

17. Заявление: Вх.№ 94- РР- 254/18.03.2014г.

Постоянен адрес: гр. Велико Търново

                                                     До 2000 лв

18. Заявление: Вх.№ 94-СС - 3512/12.03.2014 г.

Постоянен адрес: гр. Велико Търново

                                                    До 2000 лв

19. Заявление: Вх.№ 94- ЦЦ- 95/12.03.2014г.

Постоянен адрес: гр. Велико Търново

                                                     До 2000 лв

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ