Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1092

Решение № 1092

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Промяна на общинската транспортна схема в частта и междуселищни линии Велико Търново – Пчелище и В.Търново-Арбанаси

 

РЕШЕНИЕ № 1092

 

На основание чл.21,ал.1 т.23 от ЗМСМА,чл.8,ал.4 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС и във връзка с чл.17 ( 5 ) от Закона за автомобилните превози и решение на комисията назначена със заповед № РД 22-372/05.03.2012 г. на Кмета на Община В.Търново с протокол от 02.04.2014 г. Великотърновски общински съвет утвърждава:

 

1.Нова линия от общинска транспортна схема В.Търново-Пчелище с начален час на тръгване от В.Търново 18.30 часа,съгласно приложеният проект на маршрутно разписание.

2.Промяна на маршрутното разписание по линия В.Търново-Арбанаси с начални часове на тръгване 7.40-7.55 на 7.20-7.35 и 17.15-17.30 часа на 17.30-17.45 часа,съгласно приложеният проект на маршрутно разписание.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ