Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1096

Решение № 1096

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Писмо от «Водоснабдяване и канализация – Йовковци» ООД, гр. Велико Търново с Вх. № 5300-1906/25.03.2014 г. и Вх. № 2498/25.03.2014 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1096

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава положително становище, относно Бизнес план на «Водоснабдяване и канализация – Йовковци» ООД, гр. Велико Търново за удължения регулаторен период до 31.12.2015 г.
  1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет предлага ВиК да включи в бизнес плана за тази година спешен (или авариен) ремонт в СОУ „Вела Благоева”.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ