Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1118

Решение № 1118

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО:Изваждане на общински жилищни имоти от списъка на публичната общинска собственост и включването им списъка на частната общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 1118

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 от ЗОС, Великотърновски общински съвет обявява втори и трети жилищен етаж от сградата на ул. «Г. С. Раковски» № 33 в гр. Велико Търново за жилищни имоти частна общинска собственост.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ