Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1124

Решение № 1124

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Инвестиционно намерение Вх. № 2168/11.11.2013 г. от Клуб по тенис „Барс – Велико Търново“

 

РЕШЕНИЕ № 1124

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема становище с Вх. № 2520/08.04.2014 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ