Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 66 от 21.05.2014 г. Решение № 1127

Решение № 1127

Препис-извлечение от Протокол № 66

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.05.2014 година

 

ОТНОСНО: Присъждане на Награда „24 май“ на Община Велико Търново за завършен гимназиален етап на обучение

 

РЕШЕНИЕ № 1127

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11 от Статута на Награда „24 май“ на Община Велико Търново за завършен гимназиален етап, Великотърновски общински съвет:

 

ПРИСЪЖДА НАГРАДА „24 МАЙ“ на

 

Никола Мирославов Павлов – ученик от Природо – математическа гимназия „Васил Друмев“ – Велико Търново

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д.Милева/                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ