Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 66 от 21.05.2014 г. Решение № 1128

Решение № 1128

Препис-извлечение от Протокол № 66

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.05.2014 година

 

ОТНОСНО: Присъждане на Наградата на Община Велико Търново в системата на предучилищното и училищно образование „Св. Патриарх Евтимий Търновски”

 

РЕШЕНИЕ № 1128

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Статута за наградата на Община Велико Търново в системата на предучилищното и училищно образование „Св. Патриарх Евтимий Търновски”, Великотърновски общински съвет реши:

 

  1. Не присъжда Награда на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Учител на годината” за 2013/2014 година в предучилищното възпитание.
  2. Присъжда Награда на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Учител на годината” за 2013/2014 година в начален етап на образование на Пенка Илиева Иванова – Главен учител в СОУ „Вела Благоева” гр. Велико Търново
  3. Не присъжда Награда на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Учител на годината” за 2013/2014 година в прогимназиален етап на образование.
  4. Присъжда Награда на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Учител на годината” за 2013/2014 година в гимназиален етап на образование на Красимира Маринова Христова – Старши учител по икономически дисциплини в Старопрестолна гимназия по икономика гр. Велико Търново.
  5. Присъжда Награда на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Колектив на годината” за 2013/2014 година в областта на предучилищното образование на ЦДГ „Соня” гр. Велико Търново
  6. Присъжда Награда на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Колектив на годината” за 2013/2014 година в областта на училищното образование на ОУ „Бачо Киро” гр. Велико Търново

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д.Милева/                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ