Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 67 от 28.05.2014 г. Решение № 1131

Решение № 1131

Препис-извлечение от Протокол № 67

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2014 година

 

ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2014 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1131

                

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

 

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2014 година - Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от нея.         

2. Инвестиционна програма 2014 година - Отчет към 31.03.2014 година - Приложение №3.

3. Информация за Актуализиран бюджет 2014 към 31.03.2014 година по разпоредители с бюджетни кредити, съгласно чл.125, ал. 4 от ЗПФ - Приложение №4.         

4. Информация за касовото изпълнение на приходите и разходите на сметките за средства от Европейския съюз на Община Велико Търново към 31.03.2014 г. - Приложение №5.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1131- info.pdf)1131- info.pdf[Информация за касовото изпълнеие на бюджета към 31.03.2014]105 Kb
Изтегляне на файла (1131-1.pdf)1131-1.pdf[Приложение №1]69 Kb
Изтегляне на файла (1131-2.pdf)1131-2.pdf[Приложение №2]236 Kb
Изтегляне на файла (1131-3.pdf)1131-3.pdf[Приложение №3]103 Kb
Изтегляне на файла (1131-4.pdf)1131-4.pdf[Приложение №4]42 Kb
Изтегляне на файла (1131-5.pdf)1131-5.pdf[Приложение №5]65 Kb