Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 67 от 28.05.2014 г. Решение № 1137

Решение № 1137

Препис-извлечение от Протокол № 67

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2014 година

 

ОТНОСНО: Концепция за пространствено развитие на Община Велико Търново за периода 2014-2020

 

РЕШЕНИЕ № 1137

 

На основание чл. 21, ал.1, т.12, във връзка с ал.2 от ЗМСМА и чл. 24, т.2 от Закона за регионалното развитие, Великотърновски общински съвет приема Концепция за пространствено развитие на Община Велико Търново за периода 2014-2020.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ