Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 67 от 28.05.2014 г. Решение № 1140

Решение № 1140

Препис-извлечение от Протокол № 67

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2014 година

 

ОТНОСНО: Привеждане на длъжностите в структурата на ОП „Зелени системи” в съответствие с Националната класификация на професиите и длъжностите

 

РЕШЕНИЕ № 1140

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие за корекция в адреса на управление и структурата на ОП „Зелени системи”, неразделна част от Правилника за организацията и дейността на предприятието, както следва:

                                                

/БИЛО/

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 22 ал.1

от

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА

ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „Зелени системи“

 

СТРУКТУРА И ЩАТНИ БРОЙКИ НА ОП”Зелени системи”

 

1. ЩАТНИ БРОЙКИ – 80 БР.

 

длъжност

Брой

служители

образование

Вид

правоотношение

Директор

1

висше

трудово

Гл.счетоводител

1

висше

трудово

Техн. секретар/касиер

1

висше/средно

трудово

Ландшафтен архитект

1

висше

трудово

Началник отдел „Озеленяване”

1

висше/средно

трудово

Работник озеленяване

16

висше/средно

трудово

Началник отдел „Чистота”

1

висше

трудово

Технически ръководител „Чистота”

1

висше/средно

трудово

Диспечер транспорт

2

висше/средно

трудово

Механик транспортни средства

1

висше/средно

трудово

Шофьор спец. машини

8

средно

трудово

Работник

9

средно

трудово

Технически ръководител работна група извънградски райони

1

висше/средно

трудово

Работници поддръжка на извънградски територии

5

висше/средно

трудово

Технически ръководител работна група почистване на улични платна и тротоари

1

висше/средно

трудово

Общи работници

30

средно

трудово

 

2. СТРУКТУРА

 

zeleni sist2013

 

/СТАВА /

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 22 ал.1

от

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА

ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „Зелени системи“

 

СТРУКТУРА И ЩАТНИ БРОЙКИ НА ОП”Зелени системи”

 

1. ЩАТНИ БРОЙКИ – 80 БР.

 

длъжност

Брой

служители

образование

Вид

правоотношение

Велико Търново

 

 

 

Директор

1

висше

трудово

Счетоводител

2

висше

трудово

Касиер,счетоводство

1

висше/средно

трудово

Ландшафтен архитект

1

висше

трудово

Отдел „Озеленяване”

 

 

 

Техник, озеленител

1

средно

трудово

Организатор по труда

1

средно

трудово

Общ работник

5

Не се изисква

трудово

Общ работник

16

Не се изисква

трудово

Отдел „Чистота”

 

 

 

Ръководител отдел

1

средно

трудово

Техник, производствени резултати

1

средно

трудово

Организатор по труда

1

средно

трудово

Организатор

1

средно

трудово

Шофьор

3

основно

трудово

Сметосъбирач

4

Не се изисква

трудово

Общ работник

29

Не се изисква

трудово

Килифарево

 

 

 

Отдел „Чистота”

 

 

 

Организатор

1

средно

трудово

Механик

1

Основно

трудово

Сметосъбирач

3

Не се изисква

трудово

Шофьор

3

Основно

трудово

Общ работник

1

Не се изисква

трудово

Общ работник

1

Не се изисква

трудово

Вонеща вода

 

 

 

Шофьор

1

основно

трудово

Сметосъбирач

1

Не се изисква

Трудово

 

 zeleni sist2014

 

2. Корегира чл. 3 в Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Зелени системи”, както следва:

/било/ чл. 3 ОП „Зелени системи” е със седалище и адрес на управление град Велико Търново, ул. „Росица” №1.

/става/ чл. 3   ОП „Зелени системи” е със седалище и адрес на управление град Велико Търново, пл. „Майка България” 2.

3. Отменя задължението на управителя на „Инвестстрой – 92” за предоставяне на 3 бр. помещения по т.3 от Решение № 1008 /12.02.2013 г.

4. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 3 от ЗОС, Великотърновски общински съвет одобрява предложената корекция в адреса на управление и структурата                   ОП „Зелени системи”, неразделна част от Правилника за организацията и дейността на предприятието. Корекцията влиза в сила от 1 май 2014 година.

 

Приложение:

1. Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие  

„ Зелени системи” с отразената корекция.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1140-pravilnik.pdf)1140-pravilnik.pdf[Правилник за организацията и дейността на ОП"Зелени системи"]123 Kb