Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 68 от 26.06.2014 г. Решение № 1161

Решение № 1161

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1161

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от Закона за управление на отпадъците и чл. 3, ал. 5 от Закона за защита от шума в околната среда, Великотърновски общински съвет приема на първо четене Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ