Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 68 от 26.06.2014 г. Решение № 1168

Решение № 1168

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на „Правилата и методики за мониторинг, контрол и оценка на изпълняваните политики от община Велико Търново“

 

РЕШЕНИЕ № 1168

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във вр. с ал.2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема Правилата и методики за мониторинг, контрол и оценка на изпълняваните политики от община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ