Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 68 от 26.06.2014 г. Решение № 1170

Решение № 1170

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на проекти по Наредба №2/08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения

 

РЕШЕНИЕ № 1170

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет одобрява и дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства пред Министерство на младежта и спорта на Република България по реда на Наредба №2/08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, с проект: „Доизграждане на мултифункционална спортна зала към СОУ „Емилиян Станев”.

2. На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет одобрява и дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства пред Министерство на младежта и спорта на Република България по реда на Наредба №2/08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, с проект: „Реконструкция, модернизация, рехабилитация и оборудване на спортни зали в Спортен комплекс „Ивайло-Юг” и „Ивайло-Север” – гр. Велико Търново”.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия по изпълнение на настоящото решение.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ