Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 68 от 26.06.2014 г. Решение № 1174

Решение № 1174

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Предприемане на действия по прекратяване на съществуваща съсобственост по отношение на недвижими имоти съсобствени между Община Велико Търново и потребителни кооперации

 

РЕШЕНИЕ № 1174

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.31 от ЗС, Великотърновски общински съвет

 

1. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме действия по съставяне и актуализиране на наличните актове за общинска собственост за съсобствените между Община В.Търново и потребителни кооперации недвижими имоти и отправи искане до съсобствениците за заплащане на дължимото обезщетение, в съответствие с чл.31 от Закона за собствеността.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме действия по прекратяване на съсобствеността по отношение на недвижими имоти съсобствени между Община Велико Търново и потребителни кооперации.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ