Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 68 от 26.06.2014 г. Решение № 1183

Решение № 1183

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Включване на ОУ „П. Р. Славейков“, с. Церова кория в Списъка на защитени училища, във връзка с въвеждане на новия модел на финансиране в системата на средното образование

 

РЕШЕНИЕ № 1183

 

На основание чл. 17, ал. 1, т.3, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, & 6е, ал. 4 от ЗНП и чл. 5 от ПМС 212 от 2008 г., Великотърновски общински съвет:

  1. Предлага ОУ „П. Р. Славейков“, с. Церова кория да бъде определено като защитено от Министерството на образованието и науката и включено в Списъка със защитените училища на Република България.
  1. Съгласно & 6е, ал. 4 от Закона за народната просвета в срок до 30 юни 2014 г., Кмета на Община Велико Търново да изпрати в Министерството на образованието, младежта и науката мотивирано предложение и Решение на Великотърновски общински съвет за обновяване на Списъка със защитени училища.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ