Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 68 от 26.06.2014 г. Решение № 1185

Решение № 1185

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Доклад от общо събрание на акционерите на „МОБАЛ Д-Р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново, проведено на 22.05.2014 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1185

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение Доклад от общо събрание на акционерите на „МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново, проведено на 22.05.2014 г.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ