Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 69 от 24.07.2014 г. Решение № 1192

Решение № 1192

Препис-извлечение от Протокол № 69

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.07.2014 година

 

ОТНОСНО: Допълнение на Приложение № 2 към Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1192

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 2 и ал.4 от Наредба     за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр.Велико Търново и във връзка с Решения № 176/ 10.04.2012 г. и № 605/ 28.03.2013 г. на ВТОбС, Великотърновски общински съвет приема на второ четене следното допълнение на зоните за платено паркиране съгласно Приложение № 2 към чл. 9, ал. 3 от Наредба за реда за спиране, престой     и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Велико Търново:

 

           1. Допълва Приложение № 2 към чл. 9, ал. 3 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр.Велико Търново със следните нови зони за платено паркиране:

 

  • т.15. Ул.”Любен Каравелов” от кръстовището с улица ”Никола Габровски” до улица ”Мармарлийска” - с 19 бр. паркоместа;
  • т.16. Ул.”Читалищна” – с 23 бр. паркоместа;
  • т.17. Ул. Марно поле” – от пл.”Марно поле” ( Летния театър) до ул.”Цар Самуил” -   с 54 бр. паркоместа;

 

Работното време на трите зони е съгласно Решение № 176/ 10.04.2012 г. на Великотърновски общински съвет.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ