Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 5 от 24.11.2011 г. Решение № 9

Решение № 9

Препис-извлечение от Протокол № 5

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2011 година.

 

РЕШЕНИЕ № 9

 

     На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

 

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2011 година и Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от нея.

2. Инвестиционна програма 2011 година - Отчет към 30.09.2011 година - Приложение №3.

3. Дава съгласие разходите за информационен модул "Общински наеми и такси" да бъдат отчетени като нематериален дълготраен актив.

        

 

ВЯРНО:

         /ДИЛЯНА МИЛЕВА/                                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

             /НИКОЛАЙ АШИКОВ/