Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 69 от 24.07.2014 г. Решение № 1198

Решение № 1198

Препис-извлечение от Протокол № 69

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.07.2014 година

 

ОТНОСНО: Изграждане на електронна система за гласуване

 

РЕШЕНИЕ № 1198

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме необходимите действия за изграждане на електронна система за гласуване в Голяма зала на Община Велико Търново. Изграждането на системата да бъде заложено в бюджета за 2015 година.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ