Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 69 от 24.07.2014 г. Решение № 1212

Решение № 1212

Препис-извлечение от Протокол № 69

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.07.2014 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне на общинско жилище за нуждите на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

 

РЕШЕНИЕ № 1212

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 30 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски общински съвет реши:

  1. При наличие на свободно подходящо общинско жилище от фонд „За настаняване под наем“ да се настани доц. Д-р Иван Лазаров – преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

   

   

  ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

            /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ