Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 70 от 21.08.2014 г. Решение № 1214

Решение № 1214

Препис-извлечение от Протокол № 70

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.08.2014 година

 

ОТНОСНО: Покана за участие като партньор на Агенция за социално подпомагане в проект по Европейска програма за заетост и социални иновации „Изи” 2014 – 2020

 

РЕШЕНИЕ № 1214

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема:

 

1. Приема покана за участие и дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства като партньор на Агенция за социално подпомагане в проект „Прилагане на социални иновации за повишаване на ефективното и ефикасно управление на социалните услуги в Република България” по Европейска програма за заетост и социални иновации „Изи” 2014 – 2020.

2. Дава съгласие Община Велико Търново да поеме ангажимент за осигуряване до 111 761,70 лв. от общинския бюджет, сума представляваща максимално допустимия принос на Община Велико Търново за съфинансиране през целия период на проекта от 3 години.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ