Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 70 от 21.08.2014 г. Решение № 1215

Решение № 1215

Препис-извлечение от Протокол № 70

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.08.2014 година

 

ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2014 година

 

РЕШЕНИЕ № 1215

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

 

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2014 година - Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от нея.

2. Инвестиционна програма 2014 година - Отчет към 30.06.2014 година - Приложение №3.

3. Информация за Актуализиран бюджет 2014 към 30.06.2014 година по разпоредители с бюджетни кредити, съгласно чл.125, ал. 4 от ЗПФ - Приложение №4.

4. Информация за касовото изпълнение на приходите и разходите на сметките за средства от Европейския съюз на Община Велико Търново към 30.06.2014 г. - Приложение №5.

5. Информация за структурата и размера на дълга на Община Велико Търново   към 30.06.2014 г. - Приложение №6.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1215_analiz.pdf)1215_analiz.pdf[Анализ на изпълнеието]368 Kb
Изтегляне на файла (1215_info.pdf)1215_info.pdf[Информация към отчета]122 Kb
Изтегляне на файла (1215_priloj_1.pdf)1215_priloj_1.pdf[Приложение №1]84 Kb
Изтегляне на файла (1215_priloj_2.pdf)1215_priloj_2.pdf[Приложение №2]277 Kb
Изтегляне на файла (1215_priloj_4.pdf)1215_priloj_4.pdf[Приложение №4]54 Kb
Изтегляне на файла (1215_priloj_5.pdf)1215_priloj_5.pdf[Приложение №5]65 Kb
Изтегляне на файла (1215_priloj_6.pdf)1215_priloj_6.pdf[Приложение №6]90 Kb