Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 70 от 21.08.2014 г. Решение № 1219

Решение № 1219

Препис-извлечение от Протокол № 70

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.08.2014 година

 

ОТНОСНО: Промяна на Решение №1043/27.03.2014 година

 

РЕШЕНИЕ № 1219

 

1. На основание чл.42 от Закона за общинския дълг, чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл.15а от Закона за общинския дълг и чл.12, ал.2 от допълнителните клаузи по договор №629 от 25.04.2014г., Великотърновски общински съвет одобрява промяна в срока на погасяване на дълга, поет с Решение № 1043/27.03.2014г., както следва:

- Било: 12 месеца считано от датата на края на проекта, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване, непосредствено след възстановяване на средствата от Управляващия орган.

- Става: До 25.07.2015 година, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване, непосредствено след възстановяване на средствата от Управляващия орган.

 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ