Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 70 от 21.08.2014 г. Решение № 1221

Решение № 1221

Препис-извлечение от Протокол № 70

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.08.2014 година

 

ОТНОСНО: Упълномощаване на Кмета на Общината за подписване Запис на заповед за ползване на безлихвен заем за закупуване на на 1 бр. сметосъбираща машина и 109 броя контейнери тип „Бобър“

 

РЕШЕНИЕ № 1221

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет упълномощава Кмета на община Велико Търново, да подпише Запис на заповед за ползване на безлихвен заем за закупуване на 1 бр. сметоизвозваща машина и 109 бр. контейнери с индикативна стойност в размер на 178 860 лв. с ДДС.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ