Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 70 от 21.08.2014 г. Решение № 1222

Решение № 1222

Препис-извлечение от Протокол № 70

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.08.2014 година

 

ОТНОСНО: Ползване на безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ за закупуване на 1 бр. сметосъбираща машина и 109 броя контейнери тип „Бобър“ за въвеждане на разделно събиране на био-отпадък в населените места на общината

 

РЕШЕНИЕ № 1222

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие за ползване на безлихвен заем за закупуване на 1 бр. сметосъбираща машина и 109 броя контейнери тип «Бобър» 1100 л.

Индекативната стойност на сметосъбираща машина е 120 000 лв. с ДДС, а за 109 бр. контейнери тип «Бобър» индекативната стойност е 58 860 лв. с ДДС.

Заемът ще бъде с преференции от 2 години гратисен период и срок на изплащане 3 години.

За избора на доставчиците ще бъде проведена процедура, съгласно изискванията на ЗОП, след одобрение от ПУДООС на молбата за отпускане на безлихвен заем.

 

2. Упълномощава Кмета на община Велико Търново да води преговори с ПУДООС към МОСВ за получаването на безлихвен заем в размер на 178 860 лв. с ДДС.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ