Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 70 от 21.08.2014 г. Решение № 1224

Решение № 1224

Препис-извлечение от Протокол № 70

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.08.2014 година

 

ОТНОСНО: Изготвяне на наредба по Закона за насърчаване на инвестициите

 

РЕШЕНИЕ № 1224

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.22и, т.1 от ЗНИ, Великотърновски Общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да разработи и предложи за приемане Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Велико Търново и издаване на сертификати клас В по чл.22з, ал.1 от ЗНИ.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ