Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 5 от 24.11.2011 г. Решение № 13

Решение № 13

Препис-извлечение от Протокол № 5

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Закупуване на ПИ № 10447.156.65 – държавна собственост /имот (горска територия) с променено предназначение / във връзка с реализирането на обект: Укрепване на свлачище в кв. „ Асенова махала” гр. Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 13

 

        На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл.73, ал.5, чл.79, ал.1 и ал.2 , т.1 от Закона за горите, Великотърновски общински съвет:

        Дава съгласие да бъде започната процедура за закупуване на ПИ № 10447.156.65 – държавна собственост /горска територия с променено предназначение/ с площ 51 кв.м. за реализиране на обект : Укрепване на свлачище в кв. „ Асенова махала” – гр. Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:

         /ДИЛЯНА МИЛЕВА/                          

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

       /НИКОЛАЙ АШИКОВ/