Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 70 от 21.08.2014 г. Решение № 1229

Решение № 1229

Препис-извлечение от Протокол № 70

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.08.2014 година

 

ОТНОСНО: Извършване на основни ремонтни дейности в отдаден под наем имот общинска собственост и прихващане на стойността им от наемната цена

 

РЕШЕНИЕ № 1229

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 231 от ЗЗД, Великотърновски общински съвет дава съгласие за извършване на основни ремонтни дейности в обект общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. “Краков” № 3, част от ДКС „Васил Левски”.

2. Великотърновски общински съвет дава съгласие „Шугър импекс трейдинг” ООД, наемател на общинския имот, да бъде освободен от плащане на два месечни наема.

3. Средствата, изразходвани за ремонтни дейности, в размер не по- нисък от 4243,00 лв., да се документират с платежни документи, пред отдел „Управление на собствеността”. Ремонтните дейности да бъдат приети с констативен протокол от извършена проверка на служители на отдел „Управление на собствеността”, Дирекция „СУТ”, представител на ДКС „Васил Левски” и представител на фирмата наемател. Да бъде изготвен анекс към основния наемен договор.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ