Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 5 от 24.11.2011 г. Решение № 14

Решение № 14

Препис-извлечение от Протокол № 5

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Подписване на договор за финансиране по партньорски проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на зоната за трансгранично сътрудничество Румъния България” на община Велико Търново, по „Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния- България 2007-2013”

 

РЕШЕНИЕ № 14

 

       На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, Великотърновския общински съвет:

Дава съгласие Община Велико Търново да подпише договор с Управляващия орган по „Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013” за финансиране на проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на зоната за трансгранично сътрудничество Румъния България”.

      Дава съгласие Община Велико Търново да ползва заемообразно от собствени бюджетни средства до срока на възстановяването им от Управляващия орган по „Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013” да бъдат финансирани допустими разходи по договора за безвъзмездна помощ.

 

 

ВЯРНО:

         /ДИЛЯНА МИЛЕВА /                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

          /НИКОЛАЙ АШИКОВ/