Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 70 от 21.08.2014 г. Решение № 1240

Решение № 1240

Препис-извлечение от Протокол № 70

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.08.2014 година

 

ОТНОСНО: Резултатите от дейността на търговското дружество „Пазари – Велико Търново" ООД в което Община Велико Търново е съдружник през 2013г.

 

РЕШЕНИЕ № 1240

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение резултатите от дейността на търговското дружество „Пазари – Велико Търново" ООД в което Община Велико Търново е съдружник през 2013г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ